Nieuw-Vossemeer Burgerlijke stand Geboorteakten   1811-1910 met index op naam
    Huwelijksakten   1811-1935  
    Huwelijksbijlagen   1813-1851  
    Overlijdensakten   1811-1960 met index op naam
    Tienjarige tafels   1811-1950  
  Bevolkingsadministratie Bevolkingsregisters   1846-1938  
    Vestiging en vertrek   1928-1934  
  Doop-,trouw- en begraafboeken Doopboeken Katholiek 1795-1810 met index op naam
      Hervormd 1669-1810 met index op naam
    Trouwboeken Katholiek 1795-1810 met index op naam 
      Hervormd 1669-1810 met index op naam 
      Schepenbank 1796-1800 met index op naam 
    Begraafboeken Katholiek 1795-1810 met index op naam 
      Hervormd 1763-1812  
  Militaire registers Nationale Militie   1825-1920 met index op naam