Klundert Doop-, trouw- en begraafboeken   1658-1810 index en scans
  Burgerlijke stand geboorten 1811-1915 index en scans
    huwelijken 1811-1940 index en scans
    overlijden 1811-1965 index en scans
  Bevolkingsregister   1822-1938 index en scans
  Notariële akten   1648-1923 scans
  Schepenbank Criminele rechtspraak (processen) indien aanwezig 1558-1810 scans
    Burgerlijke rechtspraak (dingrollen) indien aanwezig 1558-1810 scans
    Vrijwillige rechtspraak (vest- en recognitieboeken) indien aanwezig 1558-1810 scans
    Testamenten indien aanwezig 1558-1810 scans
    Huwelijksvoorwaarden indien aanwezig 1558-1810 scans
    Voogdijzaken indien aanwezig 1558-1810 scans
    Wees- en boedelzaken indien aanwezig 1558-1810 scans
    Boedelinventarissen indien aanwezig 1558-1810 scans
    Boedelrekeningen  indien aanwezig 1558-1810 scans
    Weesrekeningen indien aanwezig 1558-1810 scans
    Boedelscheidingen indien aanwezig 1558-1810 scans
    Openbare verkopen van roerende en onroerende goederen indien aanwezig 1558-1810 scans
  Gemeentearchief Resolutieboeken v/d magistraat, baljuw, municipaliteit en gemeentebestuur 1638-1810 scans
    Borgbrieven 1708-1810 scans