Een e-depot is een voorziening waarmee digitale informatie zo wordt beheerd dat deze ook over 100 jaar of meer nog steeds vindbaar en leesbaar is. Digitale informatie is heel vluchtig, programmatuur verandert snel. 
Dat is zeker voor overheden een grote uitdaging. Volgens de Archiefwet moet overheidsinformatie in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard. Digitale vergunningen, besluiten, raadsinformatie en nog veel meer zullen digitaal in authentieke staat moeten worden bewaard en toegankelijk en leesbaar moeten blijven. Die periode varieert van zeven jaar tot ‘de eeuwigheid’.
Het West-Brabants Archief (WBA) hanteert de strengste definitie van een e-depot: het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt (bron: ED3). 
Het gaat dus niet alleen om een technische voorziening maar zeker ook over  deskundige medewerkers en een forse set afspraken over invoer, beheer en toegankelijk maken van de informatie. De e-depot voorziening zal continu in ontwikkeling zijn om de opgeslagen informatie altijd weer authentiek en leesbaar te houden in nieuwe software omgevingen. 
Onder Opgeleverde documenten wordt het e-depot nader toegelicht.