Maart 2017


Spoor informatiehuishouding

* Inventarisatie:  we onderzoeken op dit moment wat de stand van zaken is bij de verschillende gemeenten: wat is hun beleid en hun ambitie, hoe is hun digitale informatiebeheer georganiseerd, hoe willen zij het e-depot gaan gebruiken etc.  Dat gebruiken we bij de keuze voor een leverancier en voor het plannen van de aansluiting.
* Metadateren.  In januari is een proefproject afgerond met een e-depot leverancier waarbinnen alle deelnemende gemeenten ervaring hebben opgedaan met het koppelen van hun eigen metadata aan een landelijke standaard (TMLO). Dit is een eerste stap naar het gereed maken van hun informatie voor invoer in een e-depot.  WBA gaat nu een toepassingsprofiel opstellen voor de negen deelnemende gemeenten.


Spoor e-depot keuze

* Criteria:  Er wordt gewerkt aan een lijst eisen en wensen voor het e-depot. Dit gebruiken we tijdens de monitor en bij de uiteindelijke keuze van een leverancier
* Ervaring opdoen met een e-depot.  Vorig jaar heeft het WBA reeds een aantal pilots gedaan met een andere e-depot leverancier om het systeem van een e-depot van binnenuit te leren kennen. Daar hebben ook enkele gemeenten aan meegedaan.
* E-depot monitor. In maart gaan we een beknopte monitor uitvoeren om een aantal leveranciers de kans te geven hun product te presenteren en hen vragen te stellen over hun diensten.