Mei 2017


Spoor informatiehuishouding


* Overdrachtsprotocol. Het WBA is bezig met het opstellen van een overdrachtsprotocol voor de negen deelnemende gemeenten.
* Toepassingsprofiel. Het WBA is bezig met het opstellen van een toepassingsprofiel als onderdeel van het overdrachtsprotocol voor de negen deelnemende gemeenten.


Spoor e-depot keuze


* Keuze leverancier. In juni zal er een keuze worden gemaakt voor een e-depotleverancier. Hiervoor heeft op 21 maart een demonstratiedag plaatsgevonden, hiervan is een verslag beschikbaar.