Juli 2017


Spoor informatiehuishouding


* Overdrachtsprotocol. Het WBA is bezig met het opstellen van een overdrachtsprotocol voor de negen deelnemende gemeenten.
* Toepassingsprofiel. Het WBA is bezig met het opstellen van een toepassingsprofiel als onderdeel van het overdrachtsprotocol voor de negen deelnemende gemeenten.


Spoor e-depot keuze


* Keuze leverancier. In juli 2017 is het contract met Picturae getekend voor de levering van een e-depot.