Vergaderstukken Algemeen Bestuur West-Brabants Archief

Vergadering 1 juli 2016
Notulen 1 juli 2016

Beroepscode voor Archivarissen

Het West-Brabants Archief streeft de naleving van de Beroepscode voor Archivarissen na.

Gemeenschappelijke regeling

Het West-Brabants Archief is een gemeenschappelijke regeling waarbij negen gemeenten zijn aangesloten.

Leertraject E-depot i.s.m. Streekarchief Langstraat Heusden en Altena

Rapport E-depot in de praktijk

Rapport  Pre-ingest. Exporteren van (meta)data en mappen met TMLO