De webquest ‘Via een oude oorkonde naar Hollywood!‘ is een educatief programma van de Stichting Brabantse Bronnen, geschikt voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De webquest neemt jongeren mee terug naar de middeleeuwen, de periode waarin de Europese samenleving de voordelen ontdekte van het opschrijven van belangrijke afspraken. De webquest is gratis beschikbaar.

Webquest
‘Via een oude oorkonde naar Hollywood!’ is gemaakt op initiatief van de Stichting Brabantse Bronnen voor het project Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant. De webquest is geschikt voor klas 1 en 2 van VMBO-T, Havo en VWO en sluit aan bij de vakken Geschiedenis en Nederlands. De lancering van de webquest vond plaats op 17 januari 2012 tijdens de door Cubiss georganiseerde Kennisdag 12-18 jaar voor bibliotheekmedewerkers, docenten en cultuur- en educatiespecialisten in het voortgezet onderwijs.

Oorkonde versus beeldscherm
Jongeren groeien op in een tijd waarin beeldschermen en boeken niet meer weg te denken zijn. De webquest toont het belang van het op schrift stellen van afspraken en verhalen en laat leerlingen kennis maken met oorkonden en manuscripten als dragers van middeleeuwse teksten.
Leerlingen laten in deze webquest hun eigen tijd en de middeleeuwen samensmelten. Ze bestuderen een oude oorkonde: waarom is die geschreven, wat voor geschiedenis zit daar achter? Met de informatie uit het onderzoek bedenken ze een filmscript waarmee een beroemde regisseur uit Hollywood een spannende, grappige of romantische film kan gaan maken.

Project
Het project is tot stand gekomen met financiële steun van de provincie Noord-Brabant, Streekraad Het Groene Woud De Meierij, Stichting Streekrekening Het Groene Woud, Cubiss en de Brabantse Netwerk Bibliotheek.