Sinds de oprichting van het West-Brabants Archief (WBA) en het gereed komen van de nieuwe website in juli 2016, bieden wij ook een nieuwe vorm van digitale dienstverlening aan: het chatten. De archiefonderzoeker stelt via een chatvenster op de website www.westbrabantsarchief.nl zijn of haar vragen en krijgt meteen antwoord. Tot op heden kon er met ons gechat worden tijdens de openingstijden van onze studiezaal, dus overdag. Wij hebben besloten om met het overdag chatten te stoppen en dit nu in de avonduren te gaan doen. Hiervoor gaan wij samenwerken met onze collega’s van het Regionaal Archief Tilburg en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch.

Beide archiefdiensten chatten al langer met hun bezoekers in de avonduren. Het BHIC had in 2010 de primeur, Regionaal Archief Tilburg volgde in 2011 met een chatfunctie. Op werkdagen tussen 19.00 en 22.00 is een medewerker beschikbaar om alle vragen te beantwoorden. Bij het BHIC is de chat ook overdag online.

Uiteraard hebben we als drie archiefdiensten verschillende werkgebieden. Het WBA beheert de archieven van negen gemeenten, Regionaal Archief Tilburg van twaalf gemeenten en het BHIC van veertien gemeenten, twee waterschappen en het provinciaal archief van Brabant.

Vanaf 1 november 2017 is er één chatmogelijkheid voor de drie verschillende werkgebieden. Door de bundeling van krachten heeft het stellen van een vraag dus een veel groter bereik gekregen. Medewerkers van het BHIC, Regionaal Archief Tilburg en WBA zijn getraind om elkaars vragen te beantwoorden, in elkaars collecties te kijken en waar nodig mensen door te verwijzen.

Alle drie de  archieven hebben al ervaring opgebouwd in het chatten met websitebezoekers. Veel van de vragen die gesteld worden gaan over genealogie, foto's uit de collectie, uitleg over de website of de aanwezigheid van bepaalde archiefstukken. In de dienstverlening die een archief biedt is chatten één van de vele manieren. Een voordeel van chatten is dat het ’s avonds kan. Veel archiefonderzoekers zitten ’s avonds online gegevens te verzamelen en kunnen vastlopen in hun onderzoek. Meteen een vraag stellen en antwoord krijgen is een snelle en efficiënte vorm van dienstverlening die door de gebruikers op prijs wordt gesteld. Door de verschuiving van de chatdienst naar de avonduren hopen we meer onderzoekers op deze manier van dienst te zijn.