Het West-Brabants Archief streeft er naar soortgelijke archieven op eenzelfde wijze digitaal raadpleegbaar te hebben. In dat kader zijn enkele (onderdelen van) notariële archieven beschikbaar gekomen via Bladeren in bronnen:

Archief NL-BozWBA-raw - 0211: notarissen te Hoeven, 1611-1819 (volledig)
Archief NL-BozWBA-raw - 1358: notarissen te Zundert, 1567-1935 (de repertoria 1811-1935)
Archief NL-BozWBA-roo - 0031: notariële archieven Roosendaal, (1550) 1614-1935 (de repertoria en registers van wisselprotesten 1811-1935)
Archief NL-BozWBA-roo- 0402: notariële archieven Wouw (1656) 1696-1935 (de repertoria en registers van wisselprotesten 1811-1935).

Bergen op Zoom, 1 december 2017.