Deze zomer vinden voor het eerst de Bernardusdagen plaats. Op vier achtereenvolgende zondagen wordt aandacht besteed aan een bijzondere geschiedenis. Vier West-Brabants parochies stonden eeuwenlang onder rechtstreeks gezag van een cisterciënzerklooster in Belgisch Brabant: de Bernardusabdij. Vanaf de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw waren monniken uit de Bernardusabdij in de parochies werkzaam als pastoor. Deze monnik-pastoors bemoeiden zich intensief met de bouw en inrichting van de parochiekerken, en hebben daarmee in de vier dorpen een erfenis nagelaten die uniek is in Nederland. Tijdens de Bernardusdasgen worden in vijf kerken kunstvoorwerpen uitgelicht die aan de eeuwenoude band met de Bernardusabdij herinneren.

De Berardusdagen vinden plaats op 20 en 27 augustus en 3 en 10 september 2017. Locaties zijn:
- Kerk van St. Jan de Doper in Hoeven
- Kapel van Bovendonk in Hoeven
- Sint Laurentiuskerk in Oud Gastel
- Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
- Sint Lambertuskerk in Wouw

Kijk voor meer informatie op: http://www.bernardusdagen.nl