Het West-Brabants Archief (WBA) is per 1 juli 2016 ingesteld met onder meer de opdracht een e-depot te realiseren voor de duurzame bewaring en toegankelijkheid van de digitaal gevormde archieven van de negen aangesloten gemeenten. Een e-depot is een voorziening waarmee digitale informatie zo wordt beheerd dat deze ook over 100 jaar of meer nog steeds vindbaar en leesbaar is. Hier kun je meer lezen over wat een e-depot is.

De opdracht om een e-depot te realiseren voor onze aangesloten gemeenten hebben wij direct opgepakt en zijn in goede samenspraak met deskundigen van die gemeenten aan de slag gegaan. Mede op basis van het testtraject dat we de twee jaren daarvoor al gezamenlijk hadden doorlopen, is er dit voorjaar een marktconsultatie gehouden met een beknopt aantal leveranciers. Dat proces heeft geleid tot de keuze voor het e-depot van Picturae BV. Het Dagelijks Bestuur heeft op 7 juni 2017 ingestemd met deze keuze.

Tijdens de marktconsultatie bleek dat een e-depot niet zo 'van de plank' gekocht kan worden. De implementatie en koppeling met de andere systeemonderdelen van WBA, evenals de wijze van invoer van de digitale informatieobjecten van de gemeenten, vraagt om een ontwikkeltraject dat WBA, gemeenten en de leverancier samen moeten gaan lopen. Mede gelet hierop is besloten een innovatiepartnerschap aan te gaan met Picturae voor de periode van vier jaar. Dat betekent dat we  een ontwikkeltraject in gaan om tot een werkend e-depot te komen dat geheel voldoet aan de wensen en eisen van het WBA en waar de gemeenten volledig gebruik van kunnen maken. 

Picturae levert op dit moment ook producten aan het WBA op het gebied van collectie- en archiefbeheer en heeft de huidige website gebouwd.